Wil je bij ons een bureau of ander product bestellen? dat kan allemaal via de website (NIET TELEFONISCH). Je kan op de website kiezen welk product je wilt hebben met de daarbij behorende opties en dan zie je direct de prijs. Eventuele verzendkosten komen hier nog wel overheen. Bij de kassa kan je alle je gegevens invullen en kan jij je bestelling afronden. Je hoeft geen account aan te maken. Via de mail ontvang je een bevestiging met daar in alle details over het product wat je hebt besteld. Mocht je een bureau hebben besteld dan krijg je zo snel mogelijk een mailtje met daarin de vraag wat de daadwerkelijke lengtes van het bureau moeten zijn en eventueel nog andere vragen. Zodra wij antwoord hebben word de bestelling direct in behandeling genomen.

VERZENDKOSTEN NEDERLAND

Er zijn verschillende typen verzend methoden. Hierbij kan je kiezen uit pakketdienst (25 euro) of bezorging met montage (50 euro). Deze prijzen gelden niet voor de waddeneilanden (dit kost 25 euro extra).

VERZENDING BUITEN NEDERLAND

Wij verzenden helaas nog niet naar het buitenland.

BETAALMETHODEN

In onze webshop kun je betalen via iDeal, Creditcard, PayPal,  of Klarna.

Betaal Later met Klarna

Met ‘Betaal later’ betaal je je bestelling achteraf zodra je deze hebt ontvangen en besloten hebt deze te houden. Zo betaal je nooit voor wat je terugstuurt. Je vult je naam, adres, woonplaats, e-mailadres en andere gegevens in die je altijd bij de hand hebt en je betaalt wanneer het jou goed uitkomt tijdens de betaaltermijn van 14 dagen.

Achteraf betalen met Klarna is veilig en eenvoudig. De betalingsgegevens van je aankoop vind je terug op de rekening die je van ons ontvangt.

TRACK & TRACE

Je krijgt per mail een bevestiging wanneer jouw product wordt verstuurd. Je kunt jouw bureau op de voet volgen via de track en trace code.

WANNEER WORDT DE BESTELLING IN BEHANDELING GENOMEN?

Jouw bestelling wordt na ontvangst van betaling direct in behandeling genomen.

AFKOELINGSPERIODE

Indien je producten op maat koopt via internet, dan geldt er normaal gesproken geen afkoelingsperiode en is het dus niet mogelijk om producten om te ruilen als bijvoorbeeld de maat achteraf niet blijkt te kloppen. Past het product niet? Neem dan contact met ons op.

LEVERTIJDEN

Producten die op maat gemaakt worden zijn nooit op voorraad, dat houd dus in dat hier een langere levertijd op zit. hieronder zie je de geschatte tijd van welk product de productietijd is. Nadat het product klaar is word deze de eerstvolgende dag verzonden. 
 

Luxe SDesk: 5-10 werkdagen

Voor december gelden aangepaste levertijden. Voor een Luxe SDesk geldt in december een productietijd van +10 werkdagen bovenop de standaard productietijd.

Producten die wel op voorraad zijn zullen binnen 2 dagen verzonden worden.

BEZORGING EN MONTAGE

Indien je tijdens de bestelling een mobiel telefoonnummer invult, dan ontvang je de ochtend van de bezorging een gratis SMS-bericht met het tijdstip waarop je de chauffeur mag verwachten. Zo hoef je niet bang te zijn dat je de chauffeur mist.

LEVERING OP ZATERDAG

Wij bezorgen ook op zaterdagen. 

NIET THUIS TIJDENS LEVERING

Ben je niet thuis tijdens de levering? Dan word het product bij de buren afgeleverd of mocht er andere instructies zijn dan word het op die manier gedaan.

PINNEN BIJ CHAUFFEUR

Betalingen worden alleen via de site gedaan.

ZELF AFHALEN

Het is mogelijk om het product op afspraak af te halen. Deze afspraak hoort tijdig te zijn gemaakt.

BESCHADIGING BIJ ONTVANGST

Bij beschadiging is het de ontvanger aan te raden goed te bekijken of de schade alleen ­­­de verpakking betreft of dat er mogelijk ook werkelijk sprake is van breuk van de goederen. De ontvanger dient echter eerst te tekenen voor ontvangst, voordat de zending geopend mag worden. Als de ontvanger twijfelt, mag deze altijd weigeren de goederen te accepteren. Als de ontvanger toch de zending accepteert met verpakkingsschade, dan dient de desbetreffende chauffeur altijd een aantekening van de schade te maken. Mocht je onverhoopt een product  in ontvangst nemen met breukschade, dus geen verpakkingsschade, neem dan contact met ons op. Wij helpen je dan in goed overleg het probleem op te lossen.

VERVOERDER

Wij werken samen met de betrouwbare vervoerspartner PostNL.

GARANTIE

YF Design hanteert te allen tijde de garantievoorwaarden zoals vermeld op deze website, Wij hanteren 2 jaargarantie op het hout gedeelte van de producten . De garantie geldt niet wanneer er sprake is van slijtage, deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, (pogingen tot) reparatie door derden, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van YF Design. Deze door YF Design aangeboden garantieregeling doet niets af aan de rechten van de klant die het kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Aanspraak op de garantie kan men uitsluitend maken indien men direct na constatering van het defect – doch uiterlijk binnen een jaar na levering door verkoper schriftelijk – dan wel per e-mail contact opneemt met YF Design.

YF Design is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van YF Design. YF Design is nimmer aansprakelijk voor gevolg-of bedrijfsschade, indirecte schade en winst-of omzetderving. Indien YF Design om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de reparatieschade tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Mochten er vragen zijn m.b.t. bovenstaande, neem dan gerust contact met ons op

ONJUISTE MAAT

Indien de maat van de geleverde bureau of andere producten verschilt met de opgegeven maat, neem dan contact met ons op. Dan gaan wij gezamenlijk op zoek naar een passende oplossing.

HERROEPINGSRECHT

Op maatwerk geldt geen herroepingsrecht, omdat de producten naar jouw wensen en specificaties worden geproduceerd. Mocht er toch onverhoopt verkeerd gemeten zijn, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan altijd proberen mee te zoeken naar een gepaste oplossing. Stuur nooit zonder overleg een product retour. Neem altijd vooraf contact op met ons.

Heb je een heb je een product die niet op maat gemaakt hoeft te worden en ben je er niet blij mee? Heel jammer, maar neem even contact met ons op alvorens je deze terug stuurt. Is er iets anders met jouw product,, bijv. schade, neem dan ook eerst contact met ons op. In het geval van een normale retourzending brengen wij 6,95 euro verzendkosten in rekening.

KLACHTEN

Wij vinden het belangrijk dat klanten helemaal tevreden zijn over onze producten en service. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben, neem dan altijd direct per mail contact met ons op. Wij zullen er alles aan doen deze klacht naar tevredenheid op te lossen. Is de klacht na beantwoording van de mail niet verholpen? Stuur de klacht dan onder vermelding van naam, adres, woonplaats en bestelnummer naar onderstaand adres. Zodra we het schrijven hebben ontvangen, sturen wij direct een ontvangstbevestiging. Een inhoudelijk antwoord volgt binnen vijf werkdagen.

 • YF Design
 • t.a.v.: Klantenservice
 • Zeilmakerstraat 26a
 • 9403 VA te Assen

COMMUNICATIE

Verkoper is niet aansprakelijk voor verkeerde, dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en overige mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper of tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper. Veder is de verkoper ook niet aansprakelijk voor vertraging door eventuele vertragingen van derden (bijvoorbeeld onderdelen).

HOE PRECIES MOET IK METEN?

Meet de afstand van de plek waar eventueel het bureau zou komen te staan. Doe dit zorgvuldig en meerdere keren zodat de juiste lengte worden doorgegeven. 

NIET ZEKER VAN JE ZAAK?

Wanneer je nog een beetje twijfelt of je de lengte/breedte  juist hebt gemeten. Meet voor de zekerheid gewoon twee keer. Ook is het mogelijk te meten via een afstandslaser. Deze afstandslaser zijn niet al te duur en bij de meeste bouwmarkten op voorraad

VERKEERD GEMETEN?

Als er verkeerd gemeten is, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via de mail.

INHOUDSOPGAVE:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Copyright
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 18 – Winacties

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

YF Design is een zuster bedrijf van Target Point Assen en staat dus ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder het nummer 71906703. Alle contacten m.b.t. overeenkomsten, bestellingen en overige vragen of klachten lopen via email: info@yfdesign.nl

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  o de prijs inclusief belastingen;
  o de eventuele kosten van aflevering;
  o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 13 – BETALING

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 16 – COPYRIGHT

Op de inhoud en vormgeving van de webshop www.yfdesign.nl rust auteursrecht. Dat geldt voor alle afbeeldingen (tenzij openbaar gemaakt door producent of distributeur van de gefotografeerde producten) en teksten of delen van teksten. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van YF Design Indien toestemming hiervoor niet is gegeven en het copyright van YF Design wordt geschonden dan zal YF Design hierop actie ondernemen.

ARTIKEL 17 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 18 – WINACTIES

Kortingen en Giftcards: Kortingscodes zijn in de basis niet combineerbaar met andere kortingscodes. Uitzondering hierop zijn de kortingscodes verkregen via de aanschaf van een giftcard. Gewonnen giftcards of gewonnen kortingen zijn niet combineerbaar.

We hebben geen dure telefonische helpdesk en dat zie je terug in de prijs. Uiteraard laten we je niet in de steek wanneer je een vraag hebt over je bestelde product of over je algehele bestelling. Vragen kan je dan naar ons e-mailen op info@yfdesign.nl. Op doordeweekse dagen reageren wij normaliter binnen 24 uur op je e-mail.

       Achteraf betalen met Klarna | StoryTiles